Høwisingerknaben – på kajen

Torsdag den 25. maj kl. 15.00 og kl. 20.30
Fredag den 26. maj kl. 15.00 og kl. 20.30
Lørdag den 27. maj kl. 15.00 og kl. 20.30

Og igen

Torsdag den 29. juni kl. 15.00 og 20.30
Fredag den 30. juni kl. 15.00 og 20.30
Lørdag den 1. juli kl. 15.00 og 20.30
Søndag den 2. juli kl. 15.00

Skagen Fiskerestaurants Houseband – Som Høwi´selv siger; ”Husk i er selv skyld i det her!” …

Fri Entre.